Měřící přístroje

Úvodní stránka > Příslušenství > Měřící přístroje

Měření kvality vzduchu je velice důležitá součást vybavení pro Vaší ochranu. V uzavřených prostorách je nezbytné měřit hladinu co2 a nastavit optimální cirkulaci vzduchu na základě předepsané maximální koncentrace oxidu uhličitého v uzavřených prostorách do 1500ppm. Zmenšením průtoku vzduchu zvýšíme životnost filtrů, nesmíme však přesáhnout výše zmiňovanou hodnotu 1500ppm. Díky možnosti měření kvality předfiltrovaného vzduchu na přítomnost oxidu uhličitého,těkavé organické látky a formaldehyd- HCHO, v případě špatných výsledků kvality přiváděného vzduchu můžeme reagovat buďto zapojením uhlíkového filtru, nebo včasnou izolací krytu a regenerací vzduchu. Při opouštění krytu v průběhu  jaderné hrozby je nutné u sebe mít osobní dozimetr, který dokáže změřit ionuzující záření vznikající také při radiaktivním rozpadu a zaznamenávat naměřené hodnoty. Při překročení krytických hodnot budete akusticky upozorněny  a můžete se vrátit zpět do zabezpečených prostor.