Dveře do protiatomového krytu

Bezpečnostní tlakové dveře jsou pevně spojeny s navazující příčkou. Dveře Vás v krytu ochrání před narušiteli, tlakovou vlnou, jaderným spadem , chemickými hrozbami, biologickými hrozbami a jinými nebezpečnými látkami za použití mírného přetlaku v krytu díky, kterému přes případné mírné netěsnosti uniká čistý vzduch ven do kontaminovaného prostředí a ne naopak. Dveře dělíme na šest bezpečnostních tříd dle EN1627 přičemž čím vyšší číslo tím vyšší stupeň bezpečnosti. Stupeň bezpečnosti dveří vychazí z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem.